Transformeri u ratnoj avijaciji – Britanci razvijaju modularne avione

22 February 2021